Wpływ pandemii Koronawirusa na samopoczucie

Wpływ pandemii Koronawirusa na samopoczucie

Sytuacja w toku trwania pandemii COVID-19 a także wynikający z niej kryzys ekonomiczny wpłynęły fatalnie na zdrowie psychiczne wielu osób jak również ukształtowały nowe problemy dla ludzi już cierpiących na choroby psychiczne a także na przykład zaburzenia połączone z nałogami.

Plus minus 4 na 10 pełnoletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej informowało podczas epidemii przejawy stanów lękowych bądź depresyjnych. W ostatnich okresach było to z grubsza 10% pełnoletnich. Do z reguły raportowanych problemów powiązanych ze zdrowiem psychicznym jak również samopoczuciem należą:

  • problemy z uśnięciem ewentualnie prawidłowym snem - więcej niż 30% osób
  • problemy z jedzeniem jak również odżywianiem - ponad 1/3 ludzi
  • wzrost spożycia alkoholu czy wykorzystywania narkotyków - przeszło jedna dziesiąta ludzi
  • zmiana na gorsze stanu zdrowia, w szczególności chorób przewlekłych z powodu obaw jak również stresu powiązanego z koronawirusem - więcej niż 10% ludzi

W miarę utrzymywania się pandemii, coraz więcej psychologów oraz osób związanych z pomocą ludziom w najwyższym stopniu potrzebującym demonstruje konieczność wzmożenia działań w obrębie zdrowia publicznego. Coraz gorsze wyniki badań związanych z samopoczuciem świadczą że aktualny stan zarazy oddziałuje intensywnie nie tylko na stan zdrowia fizycznego lecz i na nasze zdrowie psychiczne jak również samopoczucie. Skutki zaniedbań w tym zakresie mogą być dostrzegalne na długo po wygaśnięciu samego zagrożenia medycznego. Wsparcie psychoterapeuty, rozmowa z członkami najbliższej rodziny a także przyjaciółmi to najłatwiejszy sposób na odnowienie pewnej równowagi i szerszego spojrzenia, nabranie perspektywy na otaczające nas społeczeństwo.

Inne artykuły

Redakcja

ul. Bursztynowa 31, Lublin

tel: +48 606 28 10 23

e-mail: horizon@sitte.pl

Image