Skuteczna realizacja projektów unijnych

Skuteczna realizacja projektów unijnych

Z wykorzystaniem Funduszy Europejskich zostało sfinalizowanych wiele projektów. Sprawnie skończony projekt potrzebuje jednakże porządnego przygotowania i oraz wykonania mnóstwa działań mających na celu przeprowadzenie wszystkich instrukcji wynikających z umowy o dofinansowanie. Jak sprawnie zarządzać projektem? Kto może zostać beneficjentem? Gdzie znaleźć rzetelne doradztwo projektowe? Jak umożliwić sobie rzetelną realizację umowy? Podajemy parę rad dla Beneficjenta.

Podstawy wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z prawem wniosek o dotacje może dostarczyć tak naprawdę każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych znajdują się instytucje samorządowe, oświatowe, medyczne, przedsiębiorstwa niezależnie od zakresu i typu działalności a także wszelkie inne instytucje poza administracją publiczną. Najczęściej odpowiednia instytucja oznajmia nabór wniosków do ustalonego projektu. Dopłatę ze środków unijnych można pozyskać między innymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rewitalizację terenów, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany poprawnie pod względem wymogów formalnych. Jak najbardziej fundamentalnym oparciem dla poprawności zwracania się o dotację musi być zasadność celu związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wskazanie źródła finansowania projektu jest niezbędne, powinno się wskazać właściwy projekt, który będzie odzwierciedlał formę działalności beneficjenta.

Wyznaczenie terminów realizacji projektu powinien być jednym z podstawowych elementów wniosku. Powinno się zaznajomić się szczegółowo z treścią jak również postulatami projektu, ponieważ pozytywne przyjęcie aplikacji o dofinansowanie nie wystarczy do pożądanej realizacji wskazówek projektu. Albowiem właśnie na beneficjencie ciąży obowiązek prowadzenia pełnej wymaganej dokumentacji i respektowania opisanych procedur.

Po parafowaniu umowy o dotacje tak faktycznie dopiero rozpoczyna się najtrudniejszy etap. Prawidłowa adaptacja instrukcji wynikających z projektu szczególnie opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród wymogów znajduje jest dodatkowo precyzyjne wskazanie poniesionych kosztów. W przypadku nierzetelnej dokumentacji, nie wypełnienia wymogów złączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego przedsiębiorca musi się liczyć z utratą części lub całości dofinansowania. W takim razie dla beneficjenta, który chce należycie zrealizować i rozliczyć projekt potrzebnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Profesjonalny zespół doradców udzieli pomocy już od pierwszego etapu przygotowania wniosku oraz zaspokojenia wszystkich formalnych wymogów, ale podejmie się nadzorowania następnych działań. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują profesjonalni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może spodziewać się dogłębnej analizy procesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści posiadający wyśmienite kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Udzielą wsparcia przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i solidnego wyznaczenia końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami jest dla każdego beneficjenta nie tylko wsparciem w trakcie realizacji wyznaczonych w instrukcji wytycznych, lecz przede wszystkim gwarancją prawidłowego toku procesu projektowego.

Inne artykuły

Redakcja

ul. Bursztynowa 31, Lublin

tel: +48 606 28 10 23

e-mail: horizon@sitte.pl

Image